Nordiska Spelprodukter
Nordiska Spelprodukter
Spelföretaget med Amiral och Maffia!

Bakgrunden till Maffia

Maffia – en gång de fattigas beskyddare.

Sicilien har under historiens gång varit ockuperat av en rad länder.

Maffian växte sakta fram som ett skydd mot de utländska godsherrarna som försåg sig av öns rikedomar utan att det kom öborna till del.

Anligt muntliga traditionen går ursprunget tillbaka till 1700-talet med ”Beati Paoli”, ett hemligt sällskap som kämpade mot adelns övergrepp.

I början av 1800-talet organiserade sig bönderna på Sicilien i ”brödraskap” vars mål var att återta Siciliens jord.

maffia-sicilia

Men maffian såg i verkligheten dagens ljus på 1860-talet efter Italiens enade, i ”dödens triangel”, som utgjorde av de sicilianska städerna Palermo, Trapani och Agrigente.

Italienska centralmaktens första verkliga angrepp på maffian gjordes av Mussolinis regering med hjälp av den häsynlöst hårdhänte prefekten Cesare Mori. Det fick tillfälligt stopp på maffians brottsliga aktiviteter.

Med de kristdemokratiska regeringarnas tillträde efter kriget som maffian kom tillbaka till sin forna maktställning.

Familjer organiserade sig med armén som förebild med patriarken som högste ledare.

På 1900-talet utvecklades de till en ren brottslig organisation. Under spritförbudstiden i 1920-talets USA ökade deras organisation och förmögenhet snabbt, Al Capone tog ledningen för Chicagos största liga 1925.

Han kontrollerade bordeller, spelhålor och lönnkrogar, men överlät till andra att sköta verksamhten, dömdes 1931 för skattebedrägeri, fri av medicinska skäl 1939, dog i syfilis 1947.

För att bilägga konflikter mellan olika familjer bildades ”Kupolen” där representanter från alla familjer fanns med, ledda av ”capo di tutti capi re”, chef för alla familjerna.

Efter ”Den sicilianska aftonsången” den 10 september 1931 avskaffades den titeln och grundade istället ”Rådet”, ett slags högsta instans med de främsta familjeöverhuvudena i New York och Jersey.

Senare bildades ”kommisionen”, som på nationell nivå skötte förhandlingar med andra, icke Italienska, brottssyndikat.

Flera av Maffians begrepp, bland annat ”il silencio..” –den eviga
tystnaden och ”…” – blodshämnd härstammar från den tiden.

På 2000-talet finns de representerade via bulvaner i många av samhällets topp-företag där de utför avancerad pengatvätt.

Siciliens ockupanter

C:a 800 f.kr. Kartagerna
734 – 650 f.kr. Grekerna
241 f.kr. Romarna
395 e.kr. Östromerska riket
800 e.kr. Araberna
1000-talet Normanderna
1130 Riket Sicilien och Neapel
1194 Tyske kejsaren Hohenstaufen
1266 Karl av Anjou
1282 Aragonien 1504 Spanien
1713 Savojen 1720 Neapel
1816 Kungariket ”Bägge Sicilianerna” 1860 italien

Ordet maffias ursprung är oklart, en hel del teorier finns dock…

Lämna en kommentar