Nordiska Spelprodukter
Nordiska Spelprodukter
Spelföretaget med Amiral och Maffia!

Amiral – det stora sjökrigsspelet!

amiral-ships

Ett schackspel – till sjöss.

Ett historiskt sjöslag mellan Storbritannien och Frankrike. Om du vinner eller förlorar beror enbart på din skicklighet.

För 2-6 deltagare.
Från 12 års ålder.

Amiral är numrerade och är en del av vår kvalitétsuppföljning.

Bakgrund

På den stora kolonialkonferensen i Berlin 1885 delas Afrikas territorium upp i samförstånd mellan de europeiska staterna.
1890 blir engelsmannen Cecil Rhodes premiärminister i Kapkolonin.

Han strävar efter total brittisk kontroll över afrikanska kontinenten och det leder till ett stort sjöslag mellan Frankrike och Storbritannien 1912…

Följden blir en kapprustning på havet. Allt kulminerar i en våldsam kraftmätning mellan de båda stormakternas krigsflottor.

Enbart din strategiska skicklighet, din förmåga att göra rätt drag vid rätt tillfälle, avgör om du ska segra eller känna nederlagets bittra smak. Reglerna är enkla och logiska.

amiral-box

Varje land förfogar över:

  • Ett Slagskepp
  • Fem Kryssare
  • Tio Jagare
  • Två Jaktubåtar
  • Sex lätta ubåtar

amiral-play

Flottans indelning

Flottan är uppdelad i två flottiljer och en attackeskader. Och ett slagskepp som är hela flottans flaggskepp.

Kvalitetsdetaljarbete

Den Marina spelplanen är en stor tvättbar blå filtspelduk (76×76 cm). Kombinerat med tunga spelpjäser i trä, som är 3-4 gånger så hårda än träslaget ek, möjliggör detta utomhusspel, till exempel på badstranden en solig dag.

Spelet kan bäras i den stora sjömanssäcken alternativt i den medföljande sjömanskistan i trä.

Sjömanskistan är en skalenlig modell av en äldre förebild, skala ca 1:3.

Fartygs- och U-båtsspelbrickorna förvaras i en mindre sjömansäck.

Övrigt

Spelreglerna täcker fyra spelvarianter.
Enkla spelregler som är rikligt illustrerade med bilder.

Spelet är anpassat för turneringsspel.

Specialutgåvor

Specialutgåvor kan tas fram som företagsgåvor, till officersmässen et cetera.

Intresserad

Kontakta Johnny Johansson,
info@nordiskaspelprodukter.se
6

amiral-map

amiral-cover

Lämna en kommentar